Năng lực thực hiện của Công ty NOVAS đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Ông Manuel Fernandez

Tổng Giám Đốc Công ty Premo Viet Nam

Dự án: Nhà xưởng sản xuất của Premo Viet Nam 

Thông tin dự án: https://www.novas.com.vn/du-an/du-an-m/nha-may-premo-viet-nam-1074.html

Tổng Lượt Truy Cập: 341.742

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS