Các sáng kiến và cải tiến kỹ thuật giúp tiết kiệm 800.000 USD cho Chủ đầu tư.

Ông David Craggs

Giám đốc Kỹ thuật 

Công ty: Olympus Pacific Minerals Inc

Dự án Nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu và Phước Sơn

 

Thông tin dự án: https://www.novas.com.vn/du-an/dien-tu-dong-hoa/tich-hop-he-thong-dien-va-dieu-khien-cho-nha-may-khai-thac-vang-bong-mieu-1034.html

 

Tổng Lượt Truy Cập: 362.614

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS