Không tai nạn hoặc các sự cố đã được ghi nhận trong suốt thời gian thi công.

Ông JAYA

Giám đốc dự án

Dự án Nhà máy khai thác vàng Phước Sơn

Công ty: Olympus Pacific Minerals Inc

Thông tin dự án: https://www.novas.com.vn/du-an/du-an-m/nha-may-san-xuat-vang-phuoc-son-1073.html

 

Tổng Lượt Truy Cập: 341.765

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS