"Chuyên nghiệp, giỏi kỹ thuật và kỷ luật" là những gì chúng tôi có thể nói về đội ngũ NOVAS.

Ông Trịnh Phúc Hồng

Quản lý thiết bị kỹ thuật Công ty Bosch Vietnam
Dự án: Nâng cấp các hệ thống RO, DI, WRS, WTP

Thông tin dự án: https://www.novas.com.vn/du-an/dien-tu-dong-hoa/nang-cap-cac-he-thong-ro-di-wrs-wwtp-cho-nha-may-bosch-powertrain-solutions-1084.html

Tổng Lượt Truy Cập: 341.762

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS