Nhà máy xử lý nước thải Hanacans

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Hanacans
Địa điểm: KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Quảng Nam
Công suất: 300m3/ngày đêm
Nhà thầu chính: Kobelco Eco-solutions Vietnam
Nhà thầu phụ EICA: Novas
Phạm vi công việc: 
- Cung cấp, lập trình, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện và điều khiển cho nhà máy. Lắp đặt và cân chỉnh các thiết bị đo
- Huấn luyện, viết tài liệu hướng dẫn vận hành
Thiết bị điện: Rockwell

Scada: FactoryTalk View
Thời gian thi công: Tháng 12 /2017 – 3/2018

Tổng Lượt Truy Cập: 362.552

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS