Nhà máy nước mặt Sông Đuống giai đoạn 1A

Chủ đầu tư: AquaOne
Địa điểm: Thôn Trung Mầu, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
Công suất giai đoạn 1A: 150.000m3/ngày đêm
Nhà thầu chính: Wabag Vatech (Ấn Độ)
Nhà thầu phụ: Novas
Phạm vi công việc: Lắp đặt & hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống thiết bị đo cho nhà máy
Thiết bị điện: ABB

Scada: Vijeo Citech
Thời gian thi công: từ tháng 3 đến tháng 10/2018

 

Tổng Lượt Truy Cập: 362.585

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS