Hệ thống Scada điều khiển các trạm bơm nước thải Tp.Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng
Địa điểm: TP.Đà Nẵng
- Phạm vi công việc: lắp đặt tủ điện cho toàn bộ các trạm bơm, lập trình & xây dựng hệ thống SCADA điều khiển toàn bộ hệ thống các trạm bơm
Thiết bị điện: Schneider; Rockwell: FactoryTalk View
Thời gian bắt đầu: 2012

Tổng Lượt Truy Cập: 362.548

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS