Nâng cấp các hệ thống DI.RO, WRS cho Nhà máy Bosch Powertrain solutions

Chủ đầu tư: Bosch Vietnam Co., Ltd
Địa điểm: KCN Long Thành, Tỉnh  Đồng Nai
Công suất: 
WRS: 1070m3/ngày đêm
WWTP: 1600m3/ ngày đêm
Nhà thầu gói IECA: Novas
Phạm vi công việc: 
- Cung cấp, lập trình, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện và điều khiển cho nhà máy. Lắp đặt và cân chỉnh các thiết bị đo
- Huấn luyện, viết tài liệu hướng dẫn vận hành
Thiết bị điện: Siemens
Thời gian thi công: Tháng 3 /2019 – 1/2020

Tổng Lượt Truy Cập: 362.687

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS