Nhà máy nước thải TP. Hà Giang

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang
Địa điểm: TP.Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Công suất nhà máy: 3000m3/ngày đêm
Nhà thầu chính: Suez International Consortium (Pháp)
Nhà thầu phụ: Novas
Phạm vi việc: lập trình phần mềm điều khiển nhà máy, huấn luyện, hướng dẫn vận hành
Thiết bị điện: Schneider

Scada: INTOUCH
Thời gian thi công: Từ tháng 3/2020-6/2020

 

Tổng Lượt Truy Cập: 362.681

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS