Nhà máy nước Lam Sơn

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm: Huyện Lam Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Công suất nhà máy: 8.500m3/ngày đêm
Nhà thầu chính: Veolia Việt Nam
Nhà thầu phụ EICA: Novas
Phạm vi công việc: Cung cấp, lập trình, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện và điều khiển cho nhà máy. Lắp đặt và cân chỉnh các thiết bị đo
Thiết bị điện: Schneider

Scada: IFIX
Thời gian thi công: 5/2015 đến 1/2016

 

Tổng Lượt Truy Cập: 362.687

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS