Nhà máy nước Hậu Giang

Chủ đầu tư: Aquaone
Địa điểm: xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Công suất nhà máy: 100.000m3/ngày đêm
Nhà thầu chính: Veolia Việt Nam
Nhà thầu phụ EICA: Novas
Phạm vi công việc: Cung cấp, lập trình, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện và điều khiển cho nhà máy. Lắp đặt và cân chỉnh các thiết bị đo
Thiết bị điện: Schneider

Scada: IFIX
Thời gian thi công: tháng 4/2016 đến tháng 1/2017

Tổng Lượt Truy Cập: 246.556

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2020 by NOVAS