Năng lực kỹ thuật và tổ chức thực hiện của NOVAS vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.

Ông Herbert HOFSTATTER

Giám đốc Kỹ thuật Công ty STRABAG AG

Dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống - Phase 1B

Thông tin dự án: https://www.novas.com.vn/du-an/du-an-nuoc-thai-va-nuoc-cap/nha-may-nuoc-mat-song-duong-giai-doan-1b-1058.html

Tổng Lượt Truy Cập: 341.762

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS