Ông Trịnh Phúc Hồng

Quản lý thiết bị kỹ thuật Công ty Bosch Vietnam
Dự án: Nâng cấp các hệ thống RO, DI, WRS, WTP

Ông Herbert HOFSTATTER

Giám đốc Kỹ thuật Công ty STRABAG AG

Dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống - Phase 1B

Năng lực kỹ thuật và tổ chức thực hiện của NOVAS vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.

Ông Manuel Fernandez

Tổng Giám Đốc Công ty Premo Viet Nam

Dự án: Nhà xưởng sản xuất của Premo Viet Nam 

Năng lực thực hiện của Công ty NOVAS đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Ông SOREN SONERGAARD

Giám đốc Dự án Xử lý Dioxin Sân Bay Đà Nẵng

Công ty: Veolia Water Solution & Technologies Viet Nam Liability Limited

 

Sự chuyên nghiệp của Novas mang lại hy vọng hợp tác trong tương lai.

Tổng Lượt Truy Cập: 362.606

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS