Ông PAVEL VYPLEL

Giám đốc dự án

Dự án Nhà máy sản xuất tụ điện Hydra Việt Nam

Chọn Novas làm nhà thầu M&E là một quyết định đúng đắn của chúng tôi.

Ông David Craggs

Giám đốc Kỹ thuật 

Công ty: Olympus Pacific Minerals Inc

Dự án Nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu và Phước Sơn

Các sáng kiến và cải tiến kỹ thuật giúp tiết kiệm 800.000 USD cho Chủ đầu tư.

Ông JAYA

Giám đốc dự án

Dự án Nhà máy khai thác vàng Phước Sơn

Công ty: Olympus Pacific Minerals Inc

Không tai nạn hoặc các sự cố đã được ghi nhận trong suốt thời gian thi công.

Tổng Lượt Truy Cập: 202.021

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2020 by NOVAS