Lập trình, hiệu chỉnh và chạy thử hệ thống SCADA Nhà máy xử lý nước thải Hà Giang

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang

Địa điểm: TP. Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Nhà thầu chính: Suez International Consortium (Pháp)

Thông số chính: Công suất 3,000m3/ ngày đêm, số lượng I/O là 350 I/Os

Phạm vi công việc:

  • Lập trình và vận hành thử thiết bị điện và điều khiển cho toàn bộ nhà máy
  • Cấu hình, cài đặt thiết bị cho toàn bộ nhà máy theo yêu cầu công nghệ
  • Vận hành thử và huấn luyện vận hành
  • Kết nối tín hiệu các trạm bơm nước thải về hệ thống SCADA của nhà máy

Giải pháp:

Sử dụng giải pháp điều khiển và giám sát của hãng Schneider và Aveva:

  • PLC Modicon M340
  • SCADA sử dụng phần mềm Intouch Wonderware
  • Hệ thống SCADA gồm 1 máy server và 1 máy vận hành

Thời gian dự án: Từ tháng 3/2020-6/2020

Tổng Lượt Truy Cập: 362.676

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS