Dự án xử lý đất nhiễm đầu bằng phương pháp nhiệt tại Kuwana

Ngày mùng Một Tết Nhâm Dần thực sự mở đầu cho một năm may mắn với NOVAS: chuyến hàng chở lô thiết bị “sản xuất bởi NOVAS” đã lên đường sang thành phố Kuwana, Nhật Bản. Đây là một dự án xử lý đất nhiễm dầu tại thành phố Kuwana, nơi trước đây đã từng là một nơi chứa các chất thải công nghiệp bao gồm các sản phẩm hydrocarbons của ngành dầu khí.Trong dự án này, công nghệ truyền dẫn nhiệt (Thermal conductive heating) đã được ứng dụng, kết hợp với  việc làm bay hơi và bơm để lấy đi các chất gây ô nhiễm.

NOVAS, với tư cách là một nhà thầu điện- điều khiển, đã thiết kế, chế tạo các tủ phân  phối cho nhà máy xử lý, các hệ thống giám sát nhiệt độ, áp suất của các tầng đất, các hệ thống PLC và quản lý dữ liệu xử lý cho dự án này Trong quá trình vận hành nhà máy xử lý, NOVAS  tiếp tục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho Nhà thầu chính là công ty Terratherm Asia. Dự án đã chính thức vận hành vào đầu tháng 4/2022 và hệ thống đã được cân chỉnh, vận hành ổn định.

Đầy là lần thứ nhì NOVAS thực hiện dự án xử lý đất nhiễm độc bằng phương pháp truyền dẫn nhiệt. Năm 2015 NOVAS đã thực hiện dự án xử lý đất nhiễm độc dioxin bằng phương pháp truyền dẫn nhiệt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng do công ty Kruger làm Nhà thầu chính.Dự án được tài trợ bởi USAID.

Tổng Lượt Truy Cập: 362.553

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS