Xây dựng trung tâm điều khiển Dawaco

Ngày 8/12/2020 Lễ ký kết Hợp đồng “Xây dựng trung tâm điều khiển Dawaco”  giữa Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng(Dawaco) và Công ty TNHH kỹ thuật Sao Mới  đã diễn ra tại văn phòng Dawaco.Đây là bước hiện thực hóa Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 'Nghiên cứu, xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống cấp nước Dawaco và nâng cấp hệ thống điều khiển tại các dây chuyền sản xuất nhà máy nước Cầu Đỏ, Sân bay”được phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Dawaco.

Phạm vi công việc chủ yếu của Novas :

- Xây dựng 01 Trung tâm điều khiển tại văn phòng Dawaco.

- Kết nối hệ thống điều khiển của các nhà máy nước Cầu Đỏ, Sân bay, Hòa Trung, Hải Vân, Sơn Trà về Trung tâm điều khiển.

- Kết nối các trạm bơm tăng áp về Trung tâm điều khiển.

Mục đích dự án:

- Giám sát tập trung các hoạt động vận hành– sản xuất của các nhà máy nước Cầu Đỏ, Sân bay, Hòa Trung.

- Lưu trữ, phân tích các dữ liệu vận hành, sản xuất của các nhà máy, tạo ra các báo cáo cần thiết cho đội ngũ quản lý.

- Kết hợp quản lý sản xuất và quản lý hệ thống đường ống cấp nước.

Lợi ích dự án mang lại:

- Tối ưu hóa sản xuất trên cơ sở so sánh dữ liệu sản xuất của các nhà máy thành viên.

- Giảm nhân lực vận hành tại các nhà máy, sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao dẫn đến giảm giá thành sản xuất.

- Dễ dàng điều phối hoạt động phân phối nước trên hệ thống đường ống.

- Phản ứng nhanh khi có sự cố.

- Quản lý thất thoát nước hiệu quả.

Dự kiến Trung tâm điều khiển tập trung sẽ đi vào vận hành vào cuối tháng 6/2021. Đây là một dự án mang tính mới rất cao. Thông thường, hệ thống giám sát điều khiển tập trung (SCADA) tại các nhà máy nước chủ yếu tập trung vào việc giám sát, quản lý vận hành thiết bị mà không thu thập, phân tích các dữ liệu quản lý sản xuất. Tại Dự án này, Novas đã tích hợp thêm các tính năng thu thập, phân tích dữ liệu sản xuất, báo cáo vào hệ thống giúp đội ngũ quản lý Dawaco dễ dàng có các quyết định điều chỉnh hoạt động sản xuất phù hợp nhằm tối ưu hóa giá thành sản xuất. Cũng tại Dự án này, việc quản lý  sản xuất của các nhà máy nước và hệ thống phân phối nước được gộp chung trong một hệ thống. Điều này rất quan trọng, nó giúp Dawaco có thể dễ dàng điều phối hoạt động phân phối trong các tháng cao điểm hoặc khi nguồn cung bị thiếu.Ngoài ra, phần mềm SCADA của Trung tâm điều khiển thuộc thế hệ 4.0 cho phép kết nối đến các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng… phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

 

Tổng Lượt Truy Cập: 341.761

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS