Trong đại dịch Covid 19, Novas hoàn thành hạng mục SCADA xử lý nước thải Hà Giang

Giữa mùa Covid, mặc dù các chuyên gia nước ngoài không thể đến Việt Nam nhưng Novas vẫn tương tác trực tuyến và hoàn thành hạng mục SCADA cho Dự án xây dựng  hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải Hà Giang. Đây là nhà máy nước thải có công suất 3,000m3/ngày đêm đặt tại thành phố Hà giang, tỉnh Hà Giang.Dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang làm chủ đầu tư và được thực hiện bởi  liên danh nhà thầu Suez Water A/S – Suez International Consortium. Novas là nhà thầu phụ tự động hóa- điều khiển cho dự án. Sau các nhà thầu quốc tế lớn như Veolia Water Solutions, Kobelco Eco Solutions, Wabag Vatech, Satrbag A/G nay Suez  đã trở thành một đối tác lớn mà Novas đã đặt được mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tổng Lượt Truy Cập: 362.676

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS