Khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy Nước mặt sông Đuống

Ngày 6/9/2019 Nhà máy nước mặt Sông Đuống đã khánh thành giai đoạn 1 với công suất 300.000m3/ngày đêm, chia làm 02 phân kỳ: 1A có công suất 150,000m3/ngày đêm và 1B: 150,000m3/ngày đêm. Đây là một trong những nhà máy nước lớn nhất miền Bắc, cung cấp nước cho hơn 3 triệu dân thuộc Hà nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Nhà máy sử dụng trang thiết bị và công nghệ tiên tiến của Châu Âu và được vận hành tự động hoàn toàn. Công ty Novas đã tham gia cả 02 phân kỳ với tư cách là nhà thầu phụ EICA cho các nhà thầu quốc tế Wabag Vatech (Ấn độ)- giai đoạn 1A và Strabag AG (Áo)-giai đoạn 1B.

Tổng Lượt Truy Cập: 341.734

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS