Hoàn thành giai đoạn 1 Dự án nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000m3/ngày; Phân kỳ 1 (2017-2019): Nâng công suất thêm 60.000m3/ngày

Tháng 6, 2019 : Giai đoạn 1 Dự án nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000m3/ngày đêm đã hoàn thành với công suất nâng thêm là 60.000m3/ngày đêm. Novas, trong dự án này, với thế mạnh trong lĩnh vực điện và tự động hóa đã được lựa chọn là nhà thầu EICA. Nét mới trong dự án là Novas đã khảo sát, thiết kế và tự xây dựng hệ Web Scada cho Chủ đầu tư. Hệ thống Web Scada này cho phép các nhà quản lý có thể giám sát tình trạng vận hành của nhà máy cũng như chất lượng nước đầu ra tại mọi thời điểm từ bất cứ đâu thông qua mạng internet và điện thoại thông minh qua đó tăng hiệu quả vận hành nhà máy và đảm bảo chất lượng nước cho người tiêu dùng.

Tổng Lượt Truy Cập: 362.576

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS