Vận hành thử hệ thống điều khiển xử lý nước thải, RO, DI tại Nhà máy UAC - Việt Nam

Tháng 6/2020: Novas vừa hoàn thành công việc hỗ trợ Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine trong công tác nghiệm thu chạy thử hệ thống điều khiển của các hạng mục nhà máy xử lý nước thải, nhà máy sản xuất nước RO, DI phục vụ sản xuất.
Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine thuộc tập đoàn Universal Alloy Corporation (UAC, Hoa Kỳ), là công ty lớn nhất của Mỹ đã đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng tới thời điểm hiện tại với số vốn cam kết lên tới 500 triệu Đô La Mỹ.

Tổng Lượt Truy Cập: 362.734

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS