Dự án xử lý Dioxin sân bay Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Bộ quốc phòng Việt Nam
Dự án được tài trợ bởi USAID
Nhà thầu chính: Veolia Vietnam
Phạm vi công việc của Novas:
- Cung cấp, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nhiệt và nhà máy xử lý khí theo công nghệ IPTD cung cấp bởi Terratherm USA
Thời gian dự án: 2013-2016

Tổng Lượt Truy Cập: 362.558

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS