NHÀ THẦU CƠ – ĐIỆN

Novas là nhà thầu cơ điện cho các nhà máy công nghiệp, chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử và bảo trì, đáp ứng các yêu cầu về yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành cho các dự án.

 

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI:

Novas là nhà thầu cơ điện cho các nhà máy công nghiệp, chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử và  bảo trì, đáp ứng các yêu cầu về yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành cho các dự án.