Nhà máy nước thải Công Ty C.P Huế

Chủ đầu tư: Công Ty CP Huế
Địa điểm: Kcn Phong Điền, Huế
Công suất nhà máy: 1.300m3/ngày đêm
Nhà thầu chính: Công ty Dương Nhật
Nhà thầu phụ: Novas
Scada: Win CC
Phạm vi công việc: cung cấp, lập trình và lắp đặt tủ điều khiển nhà máy

Tổng Lượt Truy Cập: 362.591

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS