Hiệu chỉnh, vận hành thử các hệ thống RO & DI và WWTP cho Công ty TNHH Universal Alloy Vietnam (UAC)

Công ty TNHH Universal Alloy Vietnam(UAC)
Chủ đầu tư: Universal Alloy Corporation (US)
Địa điểm: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng
Công suất: 
RO&DI: 1000m3/ngày đêm
WWTS: 700m3/Ngày đêm
Nhà thầu chính: Kontek (Canada)
Nhà thầu phụ: Novas
Phạm vi công việc: 
Hiệu chỉnh, vận hành và chạy thử hệ thống tự động
Scada: Rockwell
Thời gian thi công: 5 /6/ 2020

 

Tổng Lượt Truy Cập: 362.735

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS