Nhà máy nước hồ Hòa Trung

Chủ đầu tư: Dawaco
Địa điểm: Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Công suất nhà máy: 10,000m3/ngày đêm
Nhà thầu chính: Nhà thầu chính:Công ty TNHH kỹ thuật U.S
Nhà thầu phụ EICA: Novas
Phạm vi công việc: Cung cấp, lập trình, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện và điều khiển cho nhà máy. Lắp đặt và cân chỉnh các thiết bị đo
Thiết bị điện: Schneider

Web Scada: Novas
Thời gian thi công: Từ tháng 7 đến tháng 10/2019

 

Tổng Lượt Truy Cập: 362.605

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS