Nâng cấp hệ thống điều khiển PLC cho lò hơi COB H1503 từ đơn sang dự phòng nóng

Chủ đầu tư: Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Địa điểm: Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Phạm vi công việc:

  • Tư vấn, thiết kế, lập trình và cung cấp thiết bị nâng cấp hệ thống PLC BMS&BCS từ hệ thống đơn sang hệ thống dự phòng nóng với thời gian nhỏ hơn 20ms
  • Lập trình đồng bộ dữ liệu giám sát và điều khiển của 2 mô đun modbus MVI56E-MCM vận hành ở chế độ dự phòng lên hệ thống DCS

Giải pháp:

Sử dụng giải pháp dự phòng nóng của hãng Rockwell với PLC 1756-L62 và module dự phòng nóng 1756-RM2

Thời gian dự án: 2014

Tổng Lượt Truy Cập: 362.613

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS